پیام فرستادن
aboutus
مشخصات QC

کنترل کیفیت:

* بهبود قطعات برون سپاری؛

* خود کنترل قطعات ساخته شده؛

* بهبود طراحی و ساخت در کارخانه؛

* کنترل فرایند تولید و فرآیند مجمع؛

* کنترل ایمنی، کیفیت و قدرت در آزمون تانک؛

* مدیریت نیمه تمام و محصولات نهایی؛

* کنترل بازرسی PDI محصولات قبل از تحویل؛

* فرایند حمل و نقل و مدیریت زمان حمل و نقل؛

* محصولات پس از فروش و مدیریت.

گواهینامه ها
اطلاعات تماس